Statystyki

  • Odwiedziło nas: 148652
  • Do końca roku: 254 dni
  • Do wakacji: 65 dni

Kontakt

Zespół Szkolno Przedszkolny w Lelowie

Szkoła Podstawowa w Lelowie

ul. Szczekocińska 41
42-235 Lelów
tel. +48 34 355 00 81

e-mail: splelow@poczta.onet.pl

 Przedszkole w Lelowie

ul. Szczekocińska 41
42-235 Lelów
tel. +48 34 355 00 81

e-mail: splelow@poczta.onet.pl

Czy Internet jest bezpieczny dla młodego człowieka

Projekt edukacyjny pt. „Czy Internet jest bezpieczny dla młodego człowieka?” został zaprezentowany na forum szkoły w dniu 01.03.2016 r.

Celem projektu było:

  1. Zapoznanie uczniów z zagrożeniami wynikającymi z korzystania z Internetu.
  2. Wypracowanie zasad bezpiecznego korzystania z Internetu.
  3. Wyszukiwanie, gromadzenie i przetwarzanie informacji z różnych źródeł; opracowywanie za pomocą programów komputerowych: rysunków, tekstów, danych liczbowych, prezentacji multimedialnych.
  4. Rozwijanie umiejętności aktywnego współdziałania w grupie, podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów, wyrażania własnych opinii i słuchania opinii innych.

 

Zespół projektowy w składzie:

Kinga Gawrońska – lider, Liliana Nieroda, Angelika Pietrzyk, Damian Tkacz, Tomasz Samborski   z klasy II a pod kierunkiem mgr Ewy Galas przedstawił informacje na temat korzyści i zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu .Informacje te wraz z opracowanymi wynikami ankiet, przeprowadzonymi wśród rodziców i uczniów naszego gimnazjum,  zespół zaprezentował w postaci prezentacji multimedialnej.

Zrealizowany projekt wyposażył uczniów w wiadomości i umiejętności przydatne w dalszej edukacji jak i w codziennym życiu.