Statystyki

 • Odwiedziło nas: 148591
 • Do końca roku: 254 dni
 • Do wakacji: 65 dni

Kontakt

Zespół Szkolno Przedszkolny w Lelowie

Szkoła Podstawowa w Lelowie

ul. Szczekocińska 41
42-235 Lelów
tel. +48 34 355 00 81

e-mail: splelow@poczta.onet.pl

 Przedszkole w Lelowie

ul. Szczekocińska 41
42-235 Lelów
tel. +48 34 355 00 81

e-mail: splelow@poczta.onet.pl

PROJEKT Doskonali pedagodzy drogą do sukcesu dzieci i młodzieży

Projekt  „Doskonali pedagodzy drogą do sukcesu dzieci i młodzieży”  jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.


Celem projektu  jest poprawa jakości systemu doskonalenia nauczycieli, spójnego z rozwojem szkół.

 
Podstawowe założenia :

 

 1. Wspomaganie jest adresowane do 38 szkół i przedszkoli,
 2. Wspomaganie pomaga placówkom w rozwiązywaniu własnych problemów,
 3. Wspomaganie wynika z analizy indywidualnej sytuacji placówki dokonanej przez Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji (SORE) i odpowiada na jej specyficzne potrzeby.
 4. Wspomaganie jest procesem zaplanowanym do sierpnia 2015 roku.

Zmiany wprowadzone do systemu doskonalenia przyniosą korzyści:

 • szkołom, którym zostanie udzielone wsparcie w ich priorytetowych obszarach rozwojowych,
 • nauczycielom, którzy otrzymają kompleksową pomoc w pracy dydaktyczno-wychowawczej,
 • samorządom lokalnym, które otrzymają wsparcie w budowie lokalnej sieci współpracy szkół i przedszkoli oraz w kreowaniu polityki oświatowej.

Elementem systemu doskonalenia i wspomagania szkół w ramach projektu są sieci współpracy i samokształcenia. Powstały cztery sieci współpracy i samokształcenia adresowane  do nauczycieli, pedagogów, psychologów szkolnych oraz dyrektorów placówek oświatowych:

 

 • Sieć współpracy i samokształcenia dyrektorów szkół i przedszkoli Pozapedagogiczne obowiązki dyrektora szkoły,
 • Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli Wycieczka jako forma nauczania przedmiotów przyrodniczych,
 • Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli  O bezpieczeństwie w szkole,
 • Sieć współpracy i samokształcenia psychologów i pedagogów  Promocja i budowanie wizerunku szkoły.


Prezentacja projektu znajduje się w plikach do pobrania.