Statystyki

 • Odwiedziło nas: 148563
 • Do końca roku: 254 dni
 • Do wakacji: 65 dni

Kontakt

Zespół Szkolno Przedszkolny w Lelowie

Szkoła Podstawowa w Lelowie

ul. Szczekocińska 41
42-235 Lelów
tel. +48 34 355 00 81

e-mail: splelow@poczta.onet.pl

 Przedszkole w Lelowie

ul. Szczekocińska 41
42-235 Lelów
tel. +48 34 355 00 81

e-mail: splelow@poczta.onet.pl

Kryteria wyboru uczniów w projekcie Comenius (wymiana młodzieży)

Uczeń powinien:

 • angażować się w prace projektowe;

 • uczestniczyć w zajęciach dodatkowych z języka niemieckiego;

 • znać język obcy (niemiecki lub angielski) w stopniu komunikatywnym;

 • mieć ocenę z zachowania minimum dobrą;

 • prezentować godną naśladowania kulturę osobistą;

 • być osobą otwartą, komunikatywną, łatwo nawiązującą kontakty z innymi;

 • mieć pisemną zgodę rodziców na wyjazd;

 • zadeklarować gotowość przyjęcia gości z zagranicy;

 • nie mieć przeciwwskazań medycznych;

 • posiadać aktualny dowód tożsamości (tymczasowy dowód osobisty lub paszport).