Statystyki

  • Odwiedziło nas: 148644
  • Do końca roku: 254 dni
  • Do wakacji: 65 dni

Kontakt

Zespół Szkolno Przedszkolny w Lelowie

Szkoła Podstawowa w Lelowie

ul. Szczekocińska 41
42-235 Lelów
tel. +48 34 355 00 81

e-mail: splelow@poczta.onet.pl

 Przedszkole w Lelowie

ul. Szczekocińska 41
42-235 Lelów
tel. +48 34 355 00 81

e-mail: splelow@poczta.onet.pl

O projekcie

 

Dnia 01.08.2013 r. Gimnazjum w Lelowie rozpoczęło realizację dwustronnego projektu „Tolerancja – nasz wspólny cel” w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius – Partnerskie Projekty Szkół.

 

Koordynatorem projektu trwającego 2 lata (od 01.08.2013 r. do 31.07. 2015 r.) jest nasze gimnazjum, a partnerem szkoła Maria-Ward-Gymnasium w Altötting w Niemczech. Językiem komunikacji w projekcie „Tolerancja – nasz wspólny cel” jest język niemiecki.

 

Projekt ma na celu kształtowanie wśród młodzieży postawy otwartości, szacunku i akceptacji wobec naszych zachodnich sąsiadów, innych narodowości, osób niepełnosprawnych oraz ludzi starszych. Nasz projekt dotyczy istotnych kwestii społecznych, z którymi spotykamy się na co dzień.

 

Wzajemne poznanie się nastolatków z obu krajów partnerskich będzie służyć przełamywaniu istniejących stereotypów o mieszkańcach Polski i Niemiec. Poznanie sytuacji osób niepełnosprawnych oraz ludzi starszych wpłynie na dostrzeganie ich problemów i barier oraz na kształtowanie osobowości i uczenie młodzieży odpowiedzialności za innych.

 

Partnerzy projektu zapoznają się ze sobą, wymienią informacje o szkole, zainteresowaniach, miejscu zamieszkania, zwyczajach, tradycjach i świętach obchodzonych w ich szkołach i regionie oraz dokonają ich porównań. W ramach projektu będą podejmowane działania, takie jak: przeprowadzenie warsztatów na temat tolerancji, zaprojektowanie logo projektu, utworzenie grupy facebookowej, wspólne utworzenie i prowadzenie strony internetowej, organizacja Dnia Niemieckiego w Polsce i Dnia Polskiego w Niemczech, zorganizowanie konkursu wiedzy o krajach partnerskich, nauka tańców narodowych, piosenek, wykonanie i wymiana kartek okolicznościowych, wycieczki tematyczne.

 

Produktem finalnym projektu będą albumy dotyczące historii i kultury regionów szkół partnerskich, broszury reklamujące walory miejsca zamieszkania i najciekawsze miejsca w najbliższej okolicy oraz kodeks tolerancji.

Współpraca ze szkołą partnerską zwiększy motywację młodzieży do nauki języków obcych, podniesie ich umiejętności językowe a także umożliwi zawieranie międzynarodowych przyjaźni. Okazją do tego będą co najmniej dwie 10-dniowe wizyty grup uczniowskich liczących 20 uczniów i 4 nauczycieli w obu partnerskich szkołach. Wyjazd naszych uczniów do Niemiec planowany jest w terminie od 27.04. do 07.05.2014 r., rewizyta grupy niemieckiej odbędzie się w roku szkolnym 2014/2015.