Statystyki

  • Odwiedziło nas: 148630
  • Do końca roku: 254 dni
  • Do wakacji: 65 dni

Kontakt

Zespół Szkolno Przedszkolny w Lelowie

Szkoła Podstawowa w Lelowie

ul. Szczekocińska 41
42-235 Lelów
tel. +48 34 355 00 81

e-mail: splelow@poczta.onet.pl

 Przedszkole w Lelowie

ul. Szczekocińska 41
42-235 Lelów
tel. +48 34 355 00 81

e-mail: splelow@poczta.onet.pl

Konkurs przyrodniczy na prezentację multimedialną

10.03.2017   


odbyło się podsumowanie konkursu przyrodniczego  na prezentację multimedialną w trzech kategoriach:  „Ochrona środowiska przyrodniczego w Polsce”, „Wody powierzchniowe i podziemne w Polsce”,  ”Szata roślinna Polski”


Celem przedsięwzięcia było uświadomienie roli lasu oraz wpływu na stan środowiska  i zdrowie organizmów żywych. Uczniowie mieli ponadto możliwość wykazania się zdobytymi umiejętnościami podczas lekcji informatyki. Na konkurs wpłynęło 18 prac wykonanych w formie prezentacji multimedialnych.