Statystyki

  • Odwiedziło nas: 127713
  • Do końca roku: 308 dni
  • Do wakacji: 119 dni

Kontakt

Zespół Szkolno Przedszkolny w Lelowie

Szkoła Podstawowa w Lelowie

ul. Szczekocińska 41
42-235 Lelów
tel. +48 34 355 00 81

e-mail: splelow@poczta.onet.pl

 Przedszkole w Lelowie

ul. Szczekocińska 41
42-235 Lelów
tel. +48 34 355 00 81

e-mail: splelow@poczta.onet.pl

NA WŁASNE KONTO

Gimnazjum w Lelowie już po raz drugi zakwalifikowało się do ogólnopolskiego projektu „Na własne konto”, którego organizatorem jest Europejski Fundusz Rozwoju Wsi we współpracy z Fundacją na Rzecz Rozwoju Wsi Polskiej „Polska Wieś2000”. Program jest również finansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego oraz Gminy Lelów.

Celem tego  projektu jest poszerzanie wiedzy ekonomicznej, kształtowanie postaw przedsiębiorczych i umiejętności planowania własnej ścieżki zawodowej wśród uczniów gimnazjów z terenów wiejskich i małych miast.

Program „Na własne konto” obejmuje 30 godzin dodatkowych  lekcji  w  okresie  ferii  zimowych. W naszej szkole odbywały się w dniach od 15 do 19.02.2016r. Zajęcia były prowadzone w parze nauczyciel-student: dr Ewa Kłopot i studentka ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego p. Elżbieta Wyczesana. Zajęcia realizowane były głównie w formie atrakcyjnych gier i zabaw edukacyjnych. Dodatkowymi atrakcjami podczas I etapu projektu była wizyta w Banku PKO S. A. w Częstochowie, połączona z 3-godzinnymi warsztatami prowadzonymi przez Specjalistę ds. Sprzedaży p. Irenę Knop oraz wizyta u lokalnego przedsiębiorcy p. Andrzeja Stępnia Prezesa Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Lelowie, gdzie uczniowie oprócz bardzo ciekawego wykładu zostali również poczęstowani napojami i pysznymi bułkami wyrabianymi wg. tradycyjnej receptury Piekarni w Lelowie.

Po zakończeniu ferii, podczas drugiego semestru, uczniowie wykonają pracę projektową, którą w obecnej edycji programu jest założenie Spółdzielni Uczniowskiej. Na wykonanie zadania przewidzianych jest dodatkowych 20 godzin zajęć w ramach projektu.

Koordynator projektu dr Ewa Kłopot