Statystyki

  • Odwiedziło nas: 130522
  • Do końca roku: 299 dni
  • Do wakacji: 110 dni

Kontakt

Zespół Szkolno Przedszkolny w Lelowie

Szkoła Podstawowa w Lelowie

ul. Szczekocińska 41
42-235 Lelów
tel. +48 34 355 00 81

e-mail: splelow@poczta.onet.pl

 Przedszkole w Lelowie

ul. Szczekocińska 41
42-235 Lelów
tel. +48 34 355 00 81

e-mail: splelow@poczta.onet.pl

Mały Książę - scenariusz (po polsku i niemiecku w jednym pliku)

Scenariusz „Małego Księcia” na podstawie książki A. de Saint-Exupery’ego /

Drehbuch „Des Kleinen Prinzen” nach A. de Saint-Exupéry

 

SCENA I /SZENE I


1.      Piosenka / Lied: „Przyda się taka chwila” Stare Dobre Małżeństwo (dalej skrót SDM)

(Scena - rośliny zielone, konewka, motyczka, w głębi niebo z gwiazdami.)

(PILOT pochylony nad książkami coś pisze, podnosi głowę, zamyśla się.)

2. Pilot

Mały Książę? Już widzę miny niektórych z was. To jakaś baśń, w sam raz dla dzieci. A ja już dawno wyrosłem z baśni… Jestem prawie dorosły, no, może prawie  dorosły. Ale przecież wszyscy dorośli byli kiedyś dziećmi, choć niewielu z nich o tym pamięta. Niezależnie od tego ile masz lat, ta opowieść jest dla ciebie, bo przecież każdy w głębi duszy jest ciągle dzieckiem. Dlatego spróbuj powędrować po świecie, w którym mieszka Mały Książę. Może odnajdziesz tam siebie z czasów dzieciństwa…

Der kleine Prinz? Ich sehe schon Gesichter einiger von euch. Das ist doch ein Märchen, gerade richtig für Kinder. Und ich bin fast erwachsen, na gut, vielleicht fast ein Erwachsener. Aber alle Erwachsenen waren einmal Kinder, wenn auch sich wenige daran erinnern.  Unabhängig davon, wie alt du bist, ist diese Geschichte für dich, weil jeder in der Tiefe der Seele immer noch ein Kind ist. Daher versuche, durch die Welt, wo der kleine Prinz wohnt, zu wandern. Vielleicht findest du dort dich aus deiner Kindheit.

3.Piosenka / Lied

4.Narrator / Erzählerin – Kasia

Oto planeta Małego Księcia. (wskazuje planetę) Nazywa się B-612. Jest bardzo mała. Rosną na niej, tak jak na wszystkich planetach, rośliny pożyteczne oraz zielska. Najgorsze, że ziarna są niewidoczne. Śpią sobie spokojnie w ziemi ,aż do momentu, gdy się obudzą. Niestety cały grunt jest zakażony ziarnami baobabu. A kiedy baobab wyrośnie, to na wyrywanie jest już za późno. Może on wówczas rozsadzić całą planetę.

Das ist der Planet des kleinen Prinzen. Er heißt B-612. Er ist sehr klein. Es gab auf dem Planeten des kleinen Prinzen wie auf allen Planeten gute Gewächse und schlechte Gewächse. Aber die Samen sind unsichtbar. Sie schlafen geheimnisvoll in der Erde, bis es einem von ihnen einfällt aufzuwachen. Auf dem Planeten des kleinen Prinzen gab es fürchterliche Samen… und das waren Samen der Affenbrot-bäume. Der Boden des Planeten war voll davon. Aber einen Affenbrotbaum kann man, wenn man sich seiner zu spät annimmt, nie mehr los werden. Und wenn der Planet zu klein ist und die Affenbrotbäume zu zahlreich werden, sprengen sie ihn.

5.Narrator / Erzählerin – Paulina (dochodzi)

Wiem, wiem o czym mówisz. Widywałem nieraz ludzi całkowicie zniszczonych przez grzech , nałogi. A przecież na początku były one tylko małymi ziarenkami- złymi skłonnościami, które ma każdy z nas z powodu upadku w raju. Jeśli jednak w porę nie wyrwiemy ich z serca i pozwolimy im urosnąć, wówczas zniszczą nasze życie i naszych bliskich.

Ich weiß, wovon du redest. Ich habe manchmal Menschen durch Sünde und Süchte völlig vernichtet gesehen. Und am Anfang waren sie nur kleine Samen – schlechte Neigungen, die jeder von uns hat. Jedoch wenn wir sie rechtzeitig nicht aus dem Herzen reißen und sie wachsen lassen, dann werden sie unser Leben und unsere Lieben zerstören.

6.Narrator / Erzählerin – Kasia

Kwiaty na planecie Małego Księcia były zawsze bardzo skromne, o pojedynczej koronie płatków. Pojawiały się rankiem wśród traw i więdły wieczorem. Pewnego dnia…

Es hatte auf dem Planeten des kleinen Prinzen immer schon Blumen gegeben, sehr einfache, aus einem einzigen Kranz von Blütenblättern geformt. Sie leuchteten eines Morgens im Gras auf und erloschen am Abend.

(Wchodzi Mały Książę, przygląda się roślinom, czasami przykuca, zauważa różę - przykucniętą, głowa spuszczona, ma  kołnierz ze sztucznej bibuły.)

7.Mały Książę / Der kleine Prinz

O, jakiś nowy pęd, zupełnie niepodobny do innych pędów. Może to nowy gatunek baobabu… Lecz, co to? Krzak przestał rosnąć i zaczął formować się kwiat. Czuję, że wyrośnie z niego ozdobne zjawisko.

O, hier ein neuer Trieb, ganz im Gegensatz zu anderen Trieben. Vielleicht ist es eine neue Art von Affenbrotbaum. Aber was ist es? Der Busch hörte auf, zu wachsen und begann eine Blume zu bilden. Ich glaube, daraus wird eine Zierpflanze entstehen.

8.Róża / Die Blume (Podnosi się, ziewa, wyprostowuje się, przeciąga)

Ach, dopiero się obudziłam…  Przepraszam  bardzo… jestem jeszcze nieuczesana.

Ach, ich bin kaum aufgewacht… Ich bitte um Verzeihung… Ich bin ganz zerrauft…”

9.Mały Książę / Der kleine Prinz

Jakaż pani jest piękna! Wie Schön Sie sind!

10.Róża / Die Blume

Prawda? Urodziłam  się równocześnie ze słońcem.

Nicht wahr? Und ich bin zugleich mit der Sonne geboren.

11.Mały Książę (do widowni) / Der kleine Prinz

Nie jest skromna , lecz jakże wzruszająca…!

Sie ist nicht allzu bescheiden, aber sie ist so rührend!

12.Róża / Die Blume

Sądzę, że czas na śniadanie, czy byłby pan łaskaw pomyśleć o mnie?

Ich glaube, es ist Zeit zum Frühstücken. Hätten Sie die Güte, an mich zu denken?

13.Mały Książę / Der kleine Prinz

Ależ mi wstyd, zapomniałem, pobiegnę po konewkę wody…

Oh, ich schäme mich, ich vergaß, ich laufe, um eine Gießkanne mit Wasser zu holen.

(wraca z konewką i podlewa różę)

14.Róża / Die Blume

Mogą się tu zjawić tygrysy uzbrojone w pazury.

Sie sollen nur kommen, die Tiger, mit ihren Krallen!

15.Mały Książę / Der kleine Prinz

Nie ma tygrysów na mojej planecie, a poza tym tygrysy nie jedzą trawy…

Es gibt keine Tiger auf meinem Planeten, und die Tiger fressen auch kein Gras.

16.Róża / Die Blume

Nie jestem trawą… Ich bin kein Gras.

17.Mały Książę / Der kleine Prinz

Proszę mi wybaczyć. Verzeihen Sie mir.

(trzymają się za ręce, siedzą przy stoliku)

18.  Piosenka / Lied: „Miłości się uczę jak pierwszych kroków” – SDM

19.Róża / Die Blume

Nie obawiam się tygrysów, lecz czuję wstręt do przeciągów. Czy nie ma pan parawanu?

Ich fürchte mich nicht vor den Tigern, aber mir graut vor der Zugluft. Hätten Sie keinen Wandschirm?

20.Mały Książę (do widowni) / Der kleine Prinz

Przeciągi nie są dobre dla rośliny. Ten kwiat jest bardzo skomplikowany.

Grauen vor Zugluft? … Das sind schlechte Aussichten für eine Pflanze. Diese Blume ist recht schwierig.

21.Róża / Die Blume

Wieczorem proszę mnie przykryć kloszem, u pana jest bardzo zimno… tam skąd przybyłam…

Am Abend werden Sie mich unter einen Glassturz stellen. Es ist sehr kalt bei Ihnen. Da, wo ich herkomme…

22.Mały Książę (do widowni) / Der kleine Prinz

Przybyła w postaci nasienia. Nie mogła znać innych planet. Naiwne kłamstwo… (róża kaszle, Mały Książę jest zły) 

Sie war in Form eines Samenkorns gekommen. Sie hatte nichts von den anderen Welten wissen können. Beschämt, sich bei einer so einfältigen Lüge ertappen zu lassen.

23.Róża / Die Blume

A ten parawan… Der Wandschirm….

24.Mały Książę / Der kleine Prinz

Ja bym przyniósł, ale pani mówiła(róża zawstydzona kaszle…)

Ich wollte ihn gerade holen, aber Sie sprachen mit mir!

25.Mały Książę / Der kleine Prinz

Przestałem jej wierzyć. (odchodzi,, przynosi parawan, zastawia różę)

Jestem nieszczęśliwy. Czaruje mnie pięknem i zapachem, ale i drażni. Nie potrafię jej kochać. Muszę opuścić swoją planetę. Jutro oczyszczę wulkany , pozrywam pędy baobabów i wyruszę w podróż (odchodzi)

Ich begann an ihr zu zweifeln. Ich bin unglücklich. Sie duftete und glühte für mich,  aber auch irritierte mich. Ich kann sie nicht lieben. Ich muss meinen Planeten verlassen. Morgen fege ich Vulkane, reiße die letzten Triebe des Affenbrotbaumes aus und trete die Reise an.

26.  Piosenka / Lied: „Kochać, jak to łatwo powiedzieć” Piotr Szczepanik

27.Mały Książę / Der kleine Prinz

Do widzenia      Adieu

28.Róża / Die Blume

Byłam niemądra. Przepraszam cię. Spróbuj być szczęśliwy.

Ich bin dumm gewesen. Ich bitte dich um Verzeihung. Versuche, glücklich zu sein.

29.Mały Książę / Der kleine Prinz

Dziwi mnie brak wymówek, skąd ta spokojna słodycz w jej głosie?

Es überrascht mich, dass die Vorwürfe ausblieben. Ich verstehe diese stille Sanftmut nicht. 

30.Róża / Die Blume

Ja cię kocham. Nie wiedziałeś o tym z mojej winy, ale ty byłeś równie niemądry jak ja. Pozostaw spokojnie tę planetę. Nie chcę ciebie więcej!

Aber ja, ich liebe dich. Du hast nichts davon gewusst. Das ist meine Schuld. Aber du warst ebenso dumm wie ich. Lass ruhig den Planeten! Ich will dich nicht mehr!

31.Mały Książę / Der kleine Prinz

Ależ przeciągi… Aber der Wind…

32.Róża / Die Blume

Nie jestem już taka zakatarzona. Chłodne powietrze nocy dobrze mi zrobi.

Ich bin nicht so stark erkältet. Die frische Nachtluft wird mir guttun.

33.Mały Książę / Der kleine Prinz

Ależ dzikie bestie… Aber die Tiere…

34.Róża / Die Blume

Nie boję się nikogo. Mam kolce. Nie zwlekaj, to tak drażni, idź już! (róża płacze)

Ich fürchte mich nicht. Ich habe meine Dornen. Zieh es nicht so in die Länge, das ist ärgerlich. So geh!

35.Mały Książę (do widowni) / Der kleine Prinz

Nie chciała, abym wiedział, że płacze. Jest przecież tak dumna. (odchodzi z neseserem, szalikiem zarzuconym na szyję)

Sie wollte nicht, dass ich sie weinen sah. Sie ist eine so stolze Blume.

36.  Piosenka róży – „Gdy mnie kochać przestaniesz” SDM; To, co dobre… Kasia Kowalska


SCENA II – PLANETA KRÓLA / PLANET EINES KÖNIGS

1.Narrator / Erzähler

Mały Książę udał się w daleką podróż. Zwiedzanie rozpoczął od sąsiednich planetek. Pierwszą zamieszkiwał król.

(na tronie siedzi król - korona, berło płaszcz , wchodzi Mały Książę)

Der kleine Prinz begab sich auf eine weite Reise. Er begann die benachbarten Asteroiden zu besuchen. Auf dem ersten wohnte ein König.

2.Król (wykrzykuje) / Der König

Oto poddany! Ah! Sieh da, ein Untertan!

3.Mały Książę / Der kleine Prinz

Widzisz mnie po raz pierwszy, w jaki więc sposób mogłeś mnie rozpoznać?

Wie kannst du mich kennen, da du mich noch nie gesehen hast?

4.Król / Der König

Dla królów świat jest bardzo prosty. Wszyscy ludzie są poddanymi. Zbliż się, abym cię widział lepiej.

Für Könige ist die Welt etwas höchst Einfaches. Alle Menschen sind Untertanen. Komm näher, dass ich dich besser sehe.

(Mały Książę ziewa)

Etykieta nie zezwalana na ziewanie w obecności króla.

Es verstößt gegen die Etikette, in Gegenwart eines Königs zu gähnen.

5.Mały Książę / Der kleine Prinz

Odbyłem długą podróż i nie spałem. Ich habe eine weite Reise gemacht und habe nicht geschlafen.

6.Król / Der König

Wobec tego rozkazuję ci ziewać. No ,ziewaj jeszcze! To rozkaz!

Dann befehle ich dir zu gähnen. Los! gähne noch einmal! Es ist ein Befehl!

7.Mały Książę / Der kleine Prinz

To mnie onieśmiela. Nie mogę więcej. Czy mogę usiąść?

Das ängstigt mich, jetzt kann ich nicht mehr. Darf ich mich setzen?

8.Król / Der König

Rozkazuję ci usiąść.

Ich befehle dir, dich zu setzen.

9.Mały Książę / Der kleine Prinz

Najjaśniejszy panie, proszę mi wybaczyć moje pytanie…

Herr, ich bitte, verzeiht mir, dass ich Euch frage…

10.Król / Der König

Rozkazuję ci pytać.

Ich befehle dir, mich zu fragen.

11.Mały Książę / Der kleine Prinz

Najjaśniejszy panie, kim najjaśniejszy pan rządzi?

Herr…, worüber herrscht Ihr?

12.Król / Der König

Tym wszystkim.

Über all das.

13.Mały Książę / Der kleine Prinz

I gwiazdy najjaśniejszego pana słuchają?

Und die Sterne gehorchen Euch?

14.Król / Der König

Oczywiście, słuchają natychmiast. Nie znoszę nieposłuszeństwa.

Gewiss, sie gehorchen aufs Wort. Ich dulde keinen Ungehorsam.

15.Mały Książę / Der kleine Prinz

Chciałbym zobaczyć zachód słońca. Proszę mi zrobić przyjemność, proszę rozkazać słońcu, aby zaszło…

Ich möchte einen Sonnenuntergang sehen. Machen Sie mir die Freude… Befehlen Sie der Sonne unterzugehen…

16.Król / Der König

Jeżeli rozkażę generałowi, aby jak motyl przeleciał z kwiatka na kwiatek, a generał nie wykona otrzymanego rozkazu, kto z nas nie będzie miał racji, ja czy on?

Wenn ich einen General geböte, nach der Art der Schmetterlinge von einer Blume zur andern zu fliegen, und wenn dieser General den erhaltenen Befehl nicht ausführte, wer wäre im Unrecht, er oder ich?­

17.Mały Książę / Der kleine Prinz

Jego królewska moc.

Sie wären es.

18.Król / Der König

Słusznie, należy wymagać tego, co można otrzymać. Autorytet opiera się na rozsądku. Będziesz miał swój zachód. Będzie to dzisiaj wieczorem około… około …19.40. I zobaczysz jaki mam posłuch.

Richtig. Man muss von jedem fordern, was er leisten kann. Die Autorität beruht auf der Vernunft. Deinen Sonnenuntergang wirst du haben. Das wird heute Abend gegen… gegen… sieben Uhr vierzig sein. Und du wirst sehen, wie man mir gehorcht.

19.Mały Książę / Der kleine Prinz

Nie mam tu nic do roboty. Odchodzę.

Ich habe hier nichts mehr zu tun. Ich werde wieder abreisen!

20.Król / Der König

Nie odchodź, mianuję cię ministrem …sprawiedliwości.

Reise nicht ab, ich machte dich zum Justizminister.

21.Mały Książę / Der kleine Prinz

Ależ tu niema kogo sądzić!

Aber es ist niemand da, über den man richten könnte!

22.Król Der König

Wobec tego będziesz sam siebie sądził, to najtrudniejsze.

Du wirst also über dich selbst richten, das ist das Schwerste.

23.Mały Książę / Der kleine Prinz

Ja mogę się sądzić byle gdzie, nie ma potrzeby, abym mieszkał tutaj.

Ich kann über mich richten, wo immer ich bin. Dazu brauche ich nicht hier zu wohnen.

24.Król / Der König

Nie. Nein.

25.Mały Książę / Der kleine Prinz

Jeżeli wasza królewska mość chce, aby rozkazy były wykonywane natychmiast, proszę mi dać rozsądny rozkaz. Zdaje mi się ,że okoliczności są sprzyjające.

Wenn Eure Majestät Wert auf pünktlichen Gehorsam legen, können Sie mir einen vernünftigen Befehl erteilen. Es scheint mir, dass  die Umstände günstig sind.

26.Król / Der König

Mianuję cię moim ambasadorem.

Ich mache dich zu meinem Gesandten.

27.Mały Książę / Der kleine Prinz

Dorośli są bardzo dziwni.      Die Erwachsenen sind sonderbar.

28.  Piosenka –  „Dziwny jest świat” Cz. Niemen


SCENA  III – PLANETA PRÓŻNEGO / PLANET EINES EITLEN

1.Narrator / Erzähler

Drugą planetę zamieszkiwał próżny 

Der zweite Planet war von einem Eitlen bewohnt.

2.Próżny (dostrzegając małego Księcia) / Der Eitle

Ach! Oto odwiedziny wielbiciela!

Ah, ein Bewunderer kommt zu Besuch!

3.Mały Książę / Der kleine Prinz

Dzień dobry, ma pan zabawny kapelusz.

Guten Tag, Sie haben einen spaßigen Hut auf!

4.Próżny / Der Eitle

Po to, aby się kłaniać, gdy mnie oklaskują. Niestety, nikt tędy nie przejeżdża. Uderzaj dłonią w dłoń. (Mały Książę klaszcze, Próżny się kłania, uchylając kapelusza)

Der ist zum Grüßen, wenn man mir zujauchzt.  Unglücklicherweise kommt hier niemand vorbei. Schlag deine Hände zusammen!

5.Mały Książę / Der kleine Prinz

A co trzeba zrobić, aby kapelusz spadł?

Und was muss man tun, damit der Hut herunterfällt?

6.Próżny / Der Eitle

Nie odpowiem ci, bo próżni słyszą tylko pochwały. Czy ty mnie naprawdę uwielbiasz?

Ich beantworte deine Frage nicht. Die Eitlen hören immer nur die Lobreden. Bewunderst du mich wirklich sehr? 

7.Mały Książę / Der kleine Prinz

Co to znaczy uwielbiać?

Was heißt „bewundern”?

8.Próżny / Der Eitle

To znaczy uznać mnie za najpiękniejszego, najlepiej ubranego, najbogatszego i  najmądrzejszego na świecie.

Bewundern heißt, erkennen, dass ich der schönste, der bestangezogene, der reichste und der intelligenteste Mensch der Welt bin.

9.Mały Książę / Der kleine Prinz

Ależ poza tobą nikogo na planecie nie ma.

Aber du bist doch allein auf deinem Planeten.

10.Próżny / Der Eitle

Zrób mi tę przyjemność i uwielbiaj mnie mimo wszystko.

Mach mir die Freude, bewundere mich trotzdem.

11.Mały Książę / Der kleine Prinz

Ale co ci to daje? (do siebie) próżni są zdecydowanie śmieszni (odchodzi)

Aber wozu nimmst du das wichtig? … Die Eitlen sind entschieden sehr verwunderlich.

12.  Piosenka / Lied: „Jak pięknie by mogło być”

 

SCENA IV – PLANETA PIJAKA / PLANET EINES SÄUFERS

 

1.Mały Książę / Der kleine Prinz

Co ty tu robisz?

Was machst du da?

2.Pijak / Der Säufer

Piję

Ich trinke

3.Mały Książę / Der kleine Prinz

Dlaczego pijesz?

Warum trinkst du?

4.Pijak / Der Säufer

Aby zapomnieć

Um zu vergessen

5.Mały Książę / Der kleine Prinz

O czym zapomnieć?

Um was zu vergessen?

6.Pijak / Der Säufer

Aby zapomnieć, że się wstydzę.

Um zu vergessen, dass ich mich schäme

7.Mały Książę / Der kleine Prinz

Czego się wstydzisz?

Weshalb schämst du dich?

8.Pijak / Der Säufer

Wstydzę  się ,że piję

Weil ich saufe!

9.Mały Książę, odchodząc / Der kleine Prinz

Dorośli są naprawdę bardzo śmieszni.

Die großen Leute sind entschieden sehr wunderlich.


SCENA V – PLANETA BANKIERA /  PLANET EINES GESCHÄFTSMANNES

1.Narrator / Erzähler

Czwarta planeta należała do bankiera, który w chwili przybycia Małego  Księcia był tak zajęty ,że nawet nie podniósł głowy.

Der vierte Planet war der des Geschäftsmannes. Dieser Mann war so beschäftigt, dass er bei der Ankunft des kleinen Prinzen nicht einmal den Kopf hob.

2.Mały Książę / Der kleine Prinz

Dzień dobry! Guten Tag!

3.Bankier / Der Geschäftsmann

Trzy plus dwa równa się pięć. Pięć plus siedem- dwanaście. Dwanaście i trzy –piętnaście. Dzień dobry. Piętnaście i siedem-dwadzieścia dwa. To razem daje pięćset jeden milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące siedemset trzydzieści  jeden.

Drei und zwei ist fünf. Fünf und sieben ist zwölf. Zwölf und drei ist fünfzehn. Guten Tag. Fünfzehn und sieben ist zweiundzwanzig. Das macht also fünfhunderteine Million sechshundertzweiundzwanzigtausendsiebenhunderteinunddreißig.

4.Mały Książę / Der kleine Prinz

Pięćset jeden milionów czego?

Fünfhundert Millionen wovon?

5.Bankier / Der Geschäftsmann

Milionów tych małych rzeczy, które się widzi na niebie.

Millionen von diesen kleinen Dingern, die man am Himmel sieht.

6.Mały Książę / Der kleine Prinz

Acha, gwiazd.

Ach, die Sterne.

7.Bankier / Der Geschäftsmann

Tak jest, gwiazd.

Dann sind es wohl die Sternen.

8.Mały Książę / Der kleine Prinz

I cóż ty robisz z pięciuset milionami gwiazd?

Und was machst du mit diesen Sternen?

9.Bankier / Der Geschäftsmann

Nic, posiadam je.

Nichts. Ich besitze sie.

10.Mały Książę / Der kleine Prinz

A co ci daje posiadanie gwiazd?

Und was hast du davon, die Sterne zu besitzen?

11.Bankier / Der Geschäftsmann

Bogactwo.

Das macht mich reich.

12.Mały Książę / Der kleine Prinz

A cóż z tego, że jesteś  bogaty/

Und was hast du vom Reichsein?

13.Bankier / Der Geschäftsmann

Mogę kupować inne gwiazdy, o ile ktoś je znajdzie. Gwiazdy są moje, ponieważ pierwszy o tym pomyślałem.

Weitere Sterne kaufen, wenn jemand welche findet. Sie gehören mir, ich habe als Erster daran gedacht.

14.Mały Książę / Der kleine Prinz

A co robisz z nimi?

Und was machst du damit?

15.Bankier / Der Geschäftsmann

Zarządzam, liczę je i przeliczam.

Ich verwalte sie. Ich zähle sie und zähle sie wieder.

16.Mały Książę / Der kleine Prinz

Jeżeli mam szal, to mogę owinąć nim szyję i zabrać go. Jeżeli mam kwiat ,mogę go zerwać i zabrać ze sobą . A ty nie możesz zrywać gwiazd.

Wenn ich einen Schal habe, kann ich ihn um meinen Hals wickeln und mitnehmen. Wenn ich eine Blume habe, kann ich meine Blume pflücken und mitnehmen. Aber du kannst die Sterne nicht pflücken!

17.Bankier / Der Geschäftsmann

Mogę je umieścić w banku.

Nein, aber ich kann sie in die Bank legen.

18Mały Książę / Der kleine Prinz

Ja posiadam kwiat, który codziennie podlewam. Posiadam trzy wulkany, które przeczyszczam. Jestem pożyteczny dla wulkanu i dla kwiatu, który jest mój. A jaką korzyść mają z ciebie gwiazdy?

To zabawne, to nie jest zbyt poważne.

Ich besitze eine Blume, die ich jeden Tag begieße. Ich besitze drei Vulkane, die ich kehre. Es ist gut für meine Vulkane und gut für meine Blume, dass ich sie besitze. Aber du bist für die Sterne zu nichts nütze…

19.  Piosenka / Lied: „Niech się twoje serce obudzi”

 

SCENA VI – ZIEMIA / DIE ERDE

1.Mały Książę / Der kleine Prinz

Już tak długo wędruję przez piaski i pustynie, a ludzi wciąż nie ma. (do widowni) A a może wy ich widzieliście? (woła) Jestem samotny! (dziewczyny wnoszą ogród)

Ich wandere schon so lange durch den Sand und die Wüste, es gibt hier keine Menschen. Vielleicht habt ihr sie gesehen? Ich bin so einsam.

2.Mały Książę / Der kleine Prinz

Ale co to za ogród? Dzień dobry.

Aber was für einen Garten? Guten Tag.

3.Róże / Die Rosen

Dzień dobry!

Guten Tag!

4.Mały Książę / Der kleine Prinz

Kim jesteście?

Wer seid ihr?

5.Róże / Die Rosen

Jesteśmy różami.

Wir sind Rosen.

6.Mały Książę / Der kleine Prinz

Ach, moja róża zapewniała mnie, że jest jedyna na świecie, a oto tu, w jednym ogrodzie jest pięć tysięcy podobnych. Jakiż jestem nieszczęśliwy! Sądziłem, że posiadam jedyny na świecie kwiat, a w rzeczywistości mam zwykłą różę, podobną do innych. (płacze i wychodzi)

Ach, meine Rose erzähle mir, dass sie auf der ganzen Welt einzig in ihrer Art. sei. Und siehe!, da sind fünftausend davon, alle gleich, in einem einzigen Garten! Ich bin so unglücklich! Ich glaubte, ich sei reich durch eine einzigartige Blume, und ich besitze nur eine gewöhnliche Rose.

7.Piosenka / Lied: „Opadły mgły” SDM

8.Mały Książę (podchodzi do róż) / Der kleine Prinz

Lis wytłumaczył mi, że nie jesteście podobne do mojej róży. Jesteście piękne, lecz próżne .Nie można dla was poświęcić życia. Moja róża ma dla mnie większą wartość, niż wy wszystkie razem, bo ta ją podlewałem, przykrywałem kloszem, osłaniałem od przeciągów, ponieważ jest moją różą i to jej poświęciłem najwięcej czasu.

Der Fuchs hat mir alles erklärt. Ihr gleicht meiner Rose gar nicht. Ihr seid schön, aber ihr seid leer. Man kann für euch nicht sterben. Meine Rose ist mir wichtiger als ihr alle, da sie es ist, die ich begossen habe. Da sie es ist, die ich unter den Glassturz gestellt habe. Da sie es ist, die ich mit dem Wandschirm geschützt habe. Da es meine Rose ist.

9.Piosenka / Lied: „Jest już za późno, nie jest za późno” SDM

10.Narrator / Erzähler

Mały Książę wiele się nauczył podczas swojej podróży, zwłaszcza tu, na ziemi. Zrozumiał, że ciągle trzeba dokonywać wyborów. Nie zawsze jest to łatwe. Ale on już wybrał. Postanowił powrócić do swojej róży. Teraz już wie, że ją kocha. I wie też, że ona tam cały czas czeka na niego i martwi się o jego los.

Der kleine Prinz lernte viel während seiner Reise, vor allem hier auf der Erde. Er erkannte, dass man immer Entscheidungen treffen muss. Dies ist nicht immer einfach. Aber er beschloss, zu seiner Rose zurückzukehren. Jetzt weiß er, dass er sie liebt, und ich weiß, dass sie da die ganze Zeit auf ihn wartet und macht sich Sorgen um sein Schicksal.

Opuszczamy was ze smutkiem, bo chyba i wy zostaliście naszymi przyjaciółmi. Odchodząc, życzymy wam, by wasze wybory życiowe były mądre i by każdy z was odnalazł swoją różę, bo czy może być coś piękniejszego niż przyjaźń i miłość?

Wir verlassen euch mit Traurigkeit, ihr seid wohl unsere Freunde geworden. Wir wünschen euch, kluge Lebensentscheidungen zu treffen und seine eigene Rose zu finden, denn was könnte schöner als Freundschaft und Liebe sein?

Pilot siada za biurkiem, trzyma książkę „Mały Książę”, aktorzy wychodzą na scenę.

Piosenka „Mały Książę” K. Sobczyk.