Statystyki

  • Odwiedziło nas: 127812
  • Do końca roku: 308 dni
  • Do wakacji: 119 dni

Kontakt

Zespół Szkolno Przedszkolny w Lelowie

Szkoła Podstawowa w Lelowie

ul. Szczekocińska 41
42-235 Lelów
tel. +48 34 355 00 81

e-mail: splelow@poczta.onet.pl

 Przedszkole w Lelowie

ul. Szczekocińska 41
42-235 Lelów
tel. +48 34 355 00 81

e-mail: splelow@poczta.onet.pl

Wielokulturowość we współczesnej szkole

W dniu 16 czerwca 2015r. w Auli FORUM  Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie odbyło się seminarium poświecone wielokulturowości we współczesnej szkole. Gimnazjum w Lelowie zorganizowało wyjazd na seminarium dla 15 uczniów  z klas  Ia, IIa i IIIa pod opieką dr Ewy Kłopot

W programie seminarium znalazły się następujące wykłady:

Filary wielokulturowości - p. Elżbiety Straszak, nauczyciel konsultanta RODN „WOM”;

Ekumenizm a współczesna młodzież- ks. dr Jarosława Grabowskiego, wykładowcy WSD Archidiecezji częstochowskiej;

Młodzież prawosławna w polskiej szkole – ks. mitrata Mirosława Drabiuka, proboszcza Cerkwi Prawosławnej w Częstochowie pw. Częstochowskiej ikony Matki Boskiej;

Miejsce młodzieży protestanckiej we współczesnej szkole – ks. Adama Grajcara proboszcza parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Częstochowie;

Społeczność żydowska w Częstochowie – dr Wiesława Paszkowskiego, badacza dziejów społeczności żydowskiej w Ośrodku Dokumentacji Dziejów  Częstochowy.

Współczesna szkoła jest coraz częściej miejscem gdzie różne kultury, grupy narodowe i religijne przebywają razem na jednym terytorium, pozostają stale otwarte na wzajemne oddziaływanie, wymianę oraz wspólne uznawanie własnych i cudzych wartości. W społeczności takiej  występuje aktywna tolerancja i utrzymywanie takich stosunków, gdzie każdy jest tak samo ważny, nie ma lepszych lub gorszych ludzi. W takim społeczeństwie niewątpliwie przyjdzie wzrastać uczniom naszego gimnazjum.