Statystyki

  • Odwiedziło nas: 127682
  • Do końca roku: 308 dni
  • Do wakacji: 119 dni

Kontakt

Zespół Szkolno Przedszkolny w Lelowie

Szkoła Podstawowa w Lelowie

ul. Szczekocińska 41
42-235 Lelów
tel. +48 34 355 00 81

e-mail: splelow@poczta.onet.pl

 Przedszkole w Lelowie

ul. Szczekocińska 41
42-235 Lelów
tel. +48 34 355 00 81

e-mail: splelow@poczta.onet.pl

Śladami tolerancji - podsumowanie projektu.

W dniu 17 czerwca 2015 r. w Gimnazjum w Lelowie odbyło się uroczyste podsumowanie dwustronnego projektu pt. „Tolerancja – nasz wspólny cel” wspieranego przez Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie”, Comenius – partnerskie projekty szkół. Projekt ten był realizowany od 1 sierpnia 2013 r. razem ze szkołą partnerską z Bawarii - Gimnazjum im. Marii Ward w Altötting. Wśród gości byli m.in. Wójt Gminy Lelów p. Krzysztof Molenda, Dyrektor Gimnazjum w Lelowie p. Marek Ćwiek, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lelowie p. Ewa Molenda, nauczyciele, uczniowie, rodzice i inni zaproszeni goście. Uroczystość poprowadziła młodzież pod kierunkiem pań polonistek Agnieszki Kowalik i Renaty Wawer. Oprawę muzyczną imprezy stanowiły niemieckie piosenki w wykonaniu lelowskich gimnazjalistek.

Podsumowanie było okazją do zestawienia działań, które towarzyszyły młodzieży w realizacji projektu. Priorytetowy cel - szeroko rozumiana tolerancja - był realizowany w  różnych  formach, od kształtowania postawy poszanowania i otwartości na wszelką odmienność, poprzez łamanie stereotypów, po akceptację innych ludzi, borykających się z problemami starości, niepełnosprawności i odmienności rasowej, religijnej czy politycznej.  

Za wszystkimi celami podążały liczne działania uczestników projektu, czyli uczniów obu szkół, wielu nauczycieli, rodziców goszczących polskich i niemieckich nastolatków oraz instytucji lokalnych. Zostały one przedstawione przez szkolnego koordynatora projektu panią Dorotę Sękalę. Ogrom pracy włożony przez uczestników projektu przełożył się na takie działania jak: opracowanie i wydanie albumu pt. Historyczno-Kulturalne Dziedzictwo Lelowa w języku polskim, angielskim i niemieckim, prospektu dla młodzieży reklamującego walory Gminy Lelów oraz jej najciekawsze miejsca pt. Gmina Lelów – atrakcją dla nastolatków, opracowanie słowniczka polsko-niemiecko-angielskiego, z którego można było korzystać podczas dni wymiany. Efektem współpracy uczniów i nauczycieli szkół polskiej i niemieckiej było stworzenie logo projektu, opracowanie kodeksu tolerancji, organizacja Dni Niemieckich w Polsce i Dni Polskich w Niemczech, przeprowadzenie konkursu wiedzy o krajach partnerskich, nauka tańców narodowych, piosenek, wykonanie i wymiana kartek okolicznościowych a także wycieczki tematyczne zorganizowane w Polsce i Niemczech. Najatrakcyjniejszymi spośród działań były dwie dziesięciodniowe wymiany uczniów z obu partnerskich szkół będące okazją do intensywnego podnoszenia umiejętności językowych i zawierania nowych przyjaźni. Podczas uroczystości podsumowania projektu uczniowie zaprezentowali swoje wspomnienia z wizyty w Altötting oraz z pobytu koleżanek i kolegów ze szkoły partnerskiej z Niemiec w Lelowie.

Przeniesieniem pojęć o tolerancji do etapu działań była współpraca ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym im. Jana Brzechwy w Bogumiłku oraz z Domem Pomocy Społecznej w Lelowie. Uczniowie wystawili tam spektakl o tolerancji pt. Mały Książę na podstawie książki Antoine’a de Saint-Exupéry’ego oraz przedstawienie kukiełkowe pt. „Brat i siostra – bajka o pomaganiu innym i szacunku dla starszych”.  

W ramach projektu odbyły się również dwukrotnie Dni Niemieckie, których celem było poznanie geografii, historii, kultury, ustroju Niemiec. Grupa pięćdziesięciu uczniów, którzy aktywnie brali udział w II Dniu Niemieckim w nagrodę pojechała do Łodzi na wycieczkę zorganizowaną pod hasłem „Śladami tolerancji wielokulturowej”.

Wymienione wyżej działania stanowią tylko część koniecznego wysiłku, który musieli włożyć uczestnicy projektu Comenius. Najważniejszymi jednak pozostaną doświadczenia, które podczas realizacji przyświecały celowi działań, czyli przezwyciężaniu różnic, obalaniu stereotypów, wzmocnieniu własnej wartości oraz kształtowaniu postawy otwartości na otaczającą nas rzeczywistość.

Na zakończenie uroczystości goście zostali zaproszeni do obejrzenia przywiezionych przez uczniów pamiątek z różnych miejsc w Niemczech oraz na poczęstunek.

 

Ewa Kłopot – członek zespołu Comenius