Statystyki

 • Odwiedziło nas: 127767
 • Do końca roku: 308 dni
 • Do wakacji: 119 dni

Kontakt

Zespół Szkolno Przedszkolny w Lelowie

Szkoła Podstawowa w Lelowie

ul. Szczekocińska 41
42-235 Lelów
tel. +48 34 355 00 81

e-mail: splelow@poczta.onet.pl

 Przedszkole w Lelowie

ul. Szczekocińska 41
42-235 Lelów
tel. +48 34 355 00 81

e-mail: splelow@poczta.onet.pl

Udział naszej szkoły w projekcie.

Do udziału w projekcie zostali zakwalifikowani nauczyciele:

     1. mgr Marek Ćwiek
     2. mgr Elżbieta Węgrzyniak
     3. mgr Małgorzata Deska 
     4. mgr Marcin Dziura
     5. mgr Ewa Galas
     6. mgr Ola Kępska
     7. dr Ewa Kłopot
     8. mgr Agnieszka Kowalik
     9. mgr Janusz Kowalik
     10. mgr Marta Lubaś
     11. ks. mgr Dariusz Miler
     12. mgr Alicja Pawlik
     13. mgr Wioletta Prusek
     14. mgr Jolanta Randak
     15. mgr Dorota Sękala
     16. mgr Bronisław Trejtowicz
     17. mgr Klaudia Treścińska
     18. mgr Renata Wawer
     19. mgr Halina Wójcik

Szkolnym organizatorem rozwoju edukacji została mgr Lidia Kiedrzynek.

 

Tematyka spotkań:

Rok szkolny 2013/14

 •  Wdrożenie  metod pracy z uczniami zwiększających aktywność uczniów w procesie edukacyjnym - przeprowadzone przez p. Elżbietę Horbatowską;
 • Rozwinięcie kompetencji nauczycieli w zakresie komunikacji jako narzędzia pracy i współpracy - przeprowadzone przez p. Jolantę Dominiak;
 • Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki. Uczeń aktywny uczestnik procesu uczenia się - przeprowadzone przez p. Dorotę Nawrotek;
 • Nauczyciel wobec agresji ucznia. Promocja szkoły - przeprowadzone przez p. Bożenę Kubiczek
 • Wypalenie zawodowe - przeprowadzone przez p. Bożenę Kubiczek.

Rok szkolny 2014/15

Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:

 • Wspieranie pracy wychowawców klas - bezpieczna szkoła cz. 1 - przeprowadzone przez p. Bożenę Kubiczek;
 • Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi cz. 1  - przeprowadzone przez p. Iwonę Łukasiewicz;
 • Wykorzystanie EWD w ewaluacji wewnętrznej szkoły - przeprowadzone przez p. Agnieszkę Perczak;
 • Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi cz. 2  - przeprowadzone przez p. Iwonę Łukasiewicz;
 • Wspieranie pracy wychowawców klas - bezpieczna szkoła cz. 2 - przeprowadzone przez p. Bożenę Kubiczek.

    

W pracach  sieci wzięli udział nauczyciele:

 • Sieć współpracy i samokształcenia dyrektorów szkół i przedszkoli Pozapedagogiczne obowiązki dyrektora szkoły - Elżbieta Węgrzyniak,
 • Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli Wycieczka jako forma nauczania przedmiotów przyrodniczych - Marcin Dziura,
 • Sieć współpracy i samokształcenia psychologów i pedagogów  Promocja i budowanie wizerunku szkoły - Ola Kępska.