Statystyki

  • Odwiedziło nas: 148569
  • Do końca roku: 254 dni
  • Do wakacji: 65 dni

Kontakt

Zespół Szkolno Przedszkolny w Lelowie

Szkoła Podstawowa w Lelowie

ul. Szczekocińska 41
42-235 Lelów
tel. +48 34 355 00 81

e-mail: splelow@poczta.onet.pl

 Przedszkole w Lelowie

ul. Szczekocińska 41
42-235 Lelów
tel. +48 34 355 00 81

e-mail: splelow@poczta.onet.pl

OMÓWIENIE REALIZACJI PROJEKTU NA ZEBRANIU OGÓLNYM Z RODZICAMI

Dnia 11.12.2014 r. odbyło się zebranie ogólne z rodzicami uczniów wszystkich klas gimnazjum dotyczące realizacji projektu „Tolerancja – nasz wspólny cel” w ramach programu COMENIUS „Uczenie się przez całe życie” – Partnerskie Projekty Szkół, podczas którego koordynator projektu – pani Dorota Sękala:


  1. przypomniała rodzicom uczniów klas drugich i trzecich oraz zapoznała rodziców uczniów klas pierwszych z celami i założeniami projektu „Tolerancja – nasz wspólny cel” realizowanego w naszym gimnazjum od zeszłego roku szkolnego;
  2. zapoznała rodziców z dotychczasowymi działaniami i produktami projektu „Tolerancja – nasz wspólny cel” (od 1.08.2013r. do 10.12.2014 r.);
  3. przedstawiła film z wymiany młodzieży – spotkanie w Lelowie w dniach 17.09. – 27.09.2014 r. – przygotowany przez Dominika Sowińskiego z kl. III a pod kierunkiem pani Elżbiety Węgrzyniak;
  4. omówiła ewaluację projektu „Tolerancja – nasz wspólny cel” dotyczącą wizyty uczniów z Niemiec w terminie 17.09. – 27.09.2014 r. przeprowadzoną wśród uczniów i rodziców goszczących.