Statystyki

  • Odwiedziło nas: 127794
  • Do końca roku: 308 dni
  • Do wakacji: 119 dni

Kontakt

Zespół Szkolno Przedszkolny w Lelowie

Szkoła Podstawowa w Lelowie

ul. Szczekocińska 41
42-235 Lelów
tel. +48 34 355 00 81

e-mail: splelow@poczta.onet.pl

 Przedszkole w Lelowie

ul. Szczekocińska 41
42-235 Lelów
tel. +48 34 355 00 81

e-mail: splelow@poczta.onet.pl

Przebieg i organizacja kursu w ramach programu „Aktywna Edukacja”

ORGANIZACJA KURSU:

Kurs „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach" prowadzony jest przez Internet.

Kurs służy doskonaleniu metod nauczania oraz wykorzystania TIK w pracy z uczniami. Wspiera koordynatora szkolnego w upowszechnianiu tych metod w swojej szkole.

Zadaniem uczestników jest zapoznawanie się z zamieszczonym w kursie materiałem oraz wykonywanie zadań, po każdym module.

PRZEBIEG KURSU:

1. Kurs składa się z sześciu modułów merytorycznych + moduł wprowadzający 0. Każdy z nich można podzielić na trzy etapy: zapoznanie z materiałami, wykonanie zadań i komunikacja na platformie.

Moduł 0: Uczestnicy i platforma e- learningowi.

Moduł I: Od czego zacząć pracę z TIK w szkole?

Moduł II: Wybór sprzętu dla szkoły.

Moduł III: Zarządzanie sprzętem w szkole.

Moduł IV: TIK na przedmiotach. Dobre praktyki.

Moduł V: Współpraca i komunikacja w szkole oraz w sieciach przedmiotowych. Dobre praktyki.

Moduł VI: Widoczne nauczanie z zastosowaniem technologii informacyjnej. Podsumowanie kursu.

2. Spotkania sieci współpracy:

Uczestnicy programu zostaną podzieleni na lokalne sieci współpracy. Każda sieć spotka się dwukrotnie podczas trwania danej edycji programu, co pozwoli nauczycielom na wymianę wiedzy i doświadczeń związanych z wprowadzaniem i stosowaniem TIK w edukacji. Stworzone sieci w przyszłości będą mogły pełnić role ośrodków wspierających dla innych nauczycieli.


UCZESTNICY KURSU:

Rok szkolny 2013/14

Elżbieta Węgrzyniak – p. o. dyrektora szkoły

Małgorzata Deska – koordynator szkolny

Agnieszka Kowalik – koordynator przedmiotowy

Renata Wawer – koordynator przedmiotowy

Ewa Galas – koordynator przedmiotowy

Jolanta Randak - koordynator przedmiotowy

Rok szkolny 2014/15

Elżbieta Węgrzyniak – reprezentująca dyrektora szkoły

Marta Lubaś – koordynator szkolny

Halina Wójcik – koordynator przedmiotowy

Wioletta Prusek – koordynator przedmiotowy