Statystyki

 • Odwiedziło nas: 127808
 • Do końca roku: 308 dni
 • Do wakacji: 119 dni

Kontakt

Zespół Szkolno Przedszkolny w Lelowie

Szkoła Podstawowa w Lelowie

ul. Szczekocińska 41
42-235 Lelów
tel. +48 34 355 00 81

e-mail: splelow@poczta.onet.pl

 Przedszkole w Lelowie

ul. Szczekocińska 41
42-235 Lelów
tel. +48 34 355 00 81

e-mail: splelow@poczta.onet.pl

Biblioteczny konkurs literacki i plastyczny pod hasłem: „Pracownicy służby zdrowia- bohaterowie naszych czasów”.

„Bądźmy wdzięczni ludziom ,którzy czynią nas szczęśliwymi. Są urokliwymi ogrodnikami ,dzięki którym nasze dusze rozkwitają.”

Marcel Proust

 

W trudnych czasach pandemii dziękujemy wszystkim pracownikom służby zdrowia - lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom medycznym, aptekarzom i innym, którzy z narażeniem własnego zdrowia i życia, służą społeczeństwu - za poświęcenie i heroizm w walce z koronawirusem.

I. Cele konkursu:

 • Kształtowanie postaw patriotycznych i społecznych.
 • Eksponowanie współczesnych przejawów bohaterstwa i patriotyzmu.
 • Kształtowanie postawy szacunku i wdzięczności wobec personelu medycznego.
 • Prezentowanie wzorów do naśladowania.
 • Propagowanie twórczości literackiej oraz plastycznej.
 • Rozwijanie umiejętności literackich.
 • Uwrażliwianie na piękno języka polskiego.
 • Rozwijanie umiejętności manualnych.
 • Pobudzanie kreatywności i wyobraźni.
 • Rozwijanie wrażliwości estetycznej.

 

II. Warunki uczestnictwa:

 • Konkurs skierowany jest do uczniów klas I –VIII ZSP w Lelowie
 • Prace będą oceniane w następujących  kategoriach wiekowych:
 • klasy I-III – wykonanie pracy plastycznej na temat „Laurka z życzeniami  dla pracowników służby zdrowia”
 • klasy IV-VI – kategoria plastyczna - wykonanie pracy plastycznej na temat „Pracownicy służby zdrowia – bohaterowie naszych czasów”
 •                                                     lub
 • kategoria literacka - napisanie opowiadania na temat „Pracownicy służby zdrowia – bohaterowie naszych czasów” (można wziąć udział w obu kategoriach);
 • klasy VII-VIII – napisanie opowiadania na temat „Pracownicy służby zdrowia – bohaterowie naszych czasów”.

 

III. Zasady konkursu:

 • Kategoria plastyczna (klasy I-III oraz IV-VI):
 • Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej w dowolnej formie, technice i wielkości: rysowanie, malowanie, wyklejanie i inne.
 • Warunkiem dopuszczenia pracy do wzięcia udziału w konkursie jest:
  - wykonanie pracy i nadanie jej tytułu zgodnego z tematem,
  - wysłanie pracy na wskazany adres e-mail w określonym terminie.
 •  
 • Kategoria literacka (klasy IV-VI oraz VII-VIII):
 • Konkurs polega na napisaniu opowiadania na temat „Pracownicy służby zdrowia – bohaterowie naszych czasów”.
 • Opowiadaniu trzeba nadać tytuł.
 • Opowiadanie należy napisać w wybranym edytorze tekstu (np. Microsoft Word).
 • Wypowiedź powinna składać się z minimum 200 słów.

 

Zasady i termin składania prac:

 • Wykonane prace plastyczne należy sfotografować, zaś literackie zapisać.
 • Zarówno zdjęcia, jak i opowiadania należy przesłać jako załączniki na adres e-mail bibliotekaszk1@wp.pl z dopiskiem „konkurs biblioteczny” do dn.  30.05.2020 r.
 • W treści wiadomości należy podać następujące dane: imię i nazwisko, klasę, w przypadku  klas IV-VI informację o wybranej kategorii (kategoria literacka lub kategoria plastyczna).  

 

Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu:

 • Oceny prac dokona komisja konkursowa.
 • Komisja konkursowa przyzna 3 nagrody w każdej kategorii (w kategorii klas IV-VI przyznane zostaną 3 nagrody dla autorów prac plastycznych oraz 3 nagrody dla autorów prac literackich).
 • Przy ocenie prac brane pod uwagę będą:
  a) w kategorii literackiej:

- zgodność z formą opowiadania;

- ciekawy tytuł;

- zgodność z tematem;

- spójność wypowiedzi;

- pomysłowość;

- ciekawe, barwne przedstawienie treści;

- poprawność językowa, ortograficzna, interpunkcyjna;


b) w kategorii plastycznej:
- estetyka, staranność wykonania oraz wkład pracy;

- inwencja twórcza, ciekawe pomysły, ładna kolorystyka;
- samodzielne wykonanie.

 • Wyniki konkursu zostaną opublikowane dn. 6. 06. 2020 r. na stronie internetowej szkoły  oraz na szkolnym Facebooku.
 • Laureaci otrzymają nagrody na pierwszym apelu po powrocie do szkoły.
 • Po otwarciu placówki zorganizowana zostanie wystawa prac (prosimy o ich zachowanie).
 • Osiągnięcie sukcesu w konkursie zostanie uwzględnione przy wystawianiu końcoworocznej oceny z zachowania, a także końcoworocznych ocen z plastyki oraz języka polskiego.

Organizator:
Biblioteka  Szkolna