Statystyki

  • Odwiedziło nas: 127686
  • Do końca roku: 308 dni
  • Do wakacji: 119 dni

Kontakt

Zespół Szkolno Przedszkolny w Lelowie

Szkoła Podstawowa w Lelowie

ul. Szczekocińska 41
42-235 Lelów
tel. +48 34 355 00 81

e-mail: splelow@poczta.onet.pl

 Przedszkole w Lelowie

ul. Szczekocińska 41
42-235 Lelów
tel. +48 34 355 00 81

e-mail: splelow@poczta.onet.pl

Klasa 3b

Przebywając w domu należy utrwalać wiadomości i umiejętności z zakresu:

- poznanych części mowy (rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki, przysłówki oraz liczebniki),

- zasad ortograficznych,

- budowania zdań ( w tym rozwijania ),

- konstruowania odpowiedzi na pytania,

- pisania: zaproszeń, listów, życzeń, opowiadań, ogłoszeń, opisów postaci,

- wykonywania podstawowych działań (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie) w zakresie 1000,

-  tabliczki mnożenia w zakresie 100 ( w tym dzielenia i dzielenia z resztą),

- rozwiązywania zadań z treścią,

- kierunków świata,

- warstw lasu,

- roślin i zwierząt żyjących w różnych ekosystemach (pole, las, łąka, jezioro),

- symboli narodowych i miejsca zamieszkania.

Do przeczytania:

  1. „Doktor Dolittle i jego zwierzęta”  lub
  2. „O psie, który jeździł koleją”

Do wykorzystania strony:

www.matzoo.pl

www.PisuPisu.pl

www.dyktanda.net

 

oraz www.gov.pl/web/zdalnelekcje  klasa 3

 

Język angielski:

Ćw. 3, 4 str. 42 w podręczniku. Rozwiązania proszę wpisać do zeszytu przedmiotowego.

W zeszycie ćwiczeń strony 48 i 49

 

Religia 

Proszę:
- nauczyć się formuły spowiedzi (lub powtórzyć sobie) z podręcznika s.86-87 (Dzieci uczą się tekstu w kolorze zielonym)
- wykonać polecenia z ćwiczeń ze str. 74-75. Jeśli Dzieci zostawiły książki w szkole to przesyłam link do formuły:
http://www.katechizmy.com.pl/images/spowiedz.pdf (można też uczyć się z książeczki)
- wykonaj ćwiczenia powtórzeniowe:
https://learningapps.org/1922717
https://learningapps.org/746037
- przy pomocy Rodziców zapoznać się z pytaniami do rachunku sumienia z podręcznika str.136-137 lub 
https://deon.pl/wiara/rachunek-sumienia-dla-dziecka-pierwszokomunijnego,477680 (pierwszy, dla Młodszych Dzieci)
- obejrzeć film: https://www.youtube.com/watch?time_continue=91&v=_S0JxfMD9pY&feature=emb_logo


Dodatkowa informacja dla Rodziców (nie obligatoryjna):
Można korzystać z TV Live „Mocni w Duchu”. Codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 11.00–12.30 będzie emitowany program dla dzieci, zawierający treści biblijne i ewangelizacyjne, przekazywane za pomocą metod aktywizujących oraz interakcyjnych, np. śpiewy, nauka kroków do piosenek,
rysowanie. Szczególnie polecane młodszym dzieciom.
Link do odcinka 2-z dnia 17.03.2020r.
https://www.youtube.com/watch?v=lLCDqRIE7Ws&list=PL68BZk9-
kmejVuBnbymj3rTC4Ikm5fpcH&index=2