Statystyki

  • Odwiedziło nas: 127769
  • Do końca roku: 308 dni
  • Do wakacji: 119 dni

Kontakt

Zespół Szkolno Przedszkolny w Lelowie

Szkoła Podstawowa w Lelowie

ul. Szczekocińska 41
42-235 Lelów
tel. +48 34 355 00 81

e-mail: splelow@poczta.onet.pl

 Przedszkole w Lelowie

ul. Szczekocińska 41
42-235 Lelów
tel. +48 34 355 00 81

e-mail: splelow@poczta.onet.pl

Sprawozdanie z realizacji działań zaplanowanych w ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu 2020

Działania profilaktyczne dotyczace bezpiecznego Internetu podejmujemy przez cały rok, ale szczególnie zintensyfikowane są one w lutym, kiedy to obchodzimy Dzień Bezpiecznego Internetu, który w tym roku odbył się 11 lutego pod hasłem „Działajmy razem!”.

Przez hasło „Działajmy razem!”, organizatorzy zwracają szczególną uwagę na potrzebę współpracy i powszechnego zaangażowania rodziców, nauczycieli i innych profesjonalistów, decydentów, dostawców treści i usług internetowych w działania podnoszące poziom bezpieczeństwa dzieci online. Podkreślają, iż przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom, jak hejt, cyberprzemoc, uzależnienie, czy szkodliwe treści w sieci, wymaga zarówno profesjonalnego zaangażowania specjalistów z różnych sektorów i branż, jak i uważnego kontaktu z dzieckiem rodziców, nauczycieli i innych bliskich mu osób.

W ramach tego przedsięwzięcia podjęliśmy szereg działań, mających na celu przypomnienie uczniom istotnych kwestii dotyczących bezpieczeństwa w Sieci oraz zagrożeń jakie niesie niewłaściwe korzystanie z zasobów sieciowych.

Zgłosiliśmy inicjatywę na portalu www.saferinternet.pl. Umieściliśmy informacje o akcji oraz baner DBI 2020 na stronie internetowej szkoły. Pozyskane plakaty i materiały edukacyjne rozmieściliśmy na terenie szkoły. Przygotowalismy gazetkę tematyczną: „Działajmy razem” na korytarzu szkolnym.

W dniu 17.02.2020 r. zorganizowaliśmy apel propagujący idee DBI.

Wychowawcy wszystkich klas podczas zajęć edukacji komputerowej (klasy I-III) oraz godzin wychowawczych przeprowadzili pogadanki o tematyce dotyczącej aktywności uczniów na portalach społecznościowych oraz zagrożeń związanych z zamieszczaniem na profilach informacji oraz zdjęć, a także anonimowości w Sieci. Nauczyciele informatyki i zajęć świetlicowych przeprowadzili lekcjie oparte na scenariuszach i materiałach multimedialnych udostępnionych przez strony http://www.saferinternet.pl, www.dzieckowsieci.pl oraz www.sieciaki.pl.

Uczniowie klas I - IV szkoły podstawowej wzięli udział w konkursie plastycznym pod hasłem: "Jestem bezpieczny i tolerancyjny w sieci".

Przeprowadziliśmy Szkolny Konkurs Wiedzy na temat bezpieczeństwa i znajomości zasad korzystania z sieci wśród uczniów klas V-VIII szkoły podstawowej.

Prześlemy także sprawozdanie z podjętych w naszej szkole działań na stronie https://www.saferinternet.pl/dbi/wyslij-sprawozdanie-dbi.html