Statystyki

  • Odwiedziło nas: 127676
  • Do końca roku: 308 dni
  • Do wakacji: 119 dni

Kontakt

Zespół Szkolno Przedszkolny w Lelowie

Szkoła Podstawowa w Lelowie

ul. Szczekocińska 41
42-235 Lelów
tel. +48 34 355 00 81

e-mail: splelow@poczta.onet.pl

 Przedszkole w Lelowie

ul. Szczekocińska 41
42-235 Lelów
tel. +48 34 355 00 81

e-mail: splelow@poczta.onet.pl

Regulamin rekrutacji do klasy sportowej

Regulamin oraz potrzebne załączniki do klasy sportowej znajdują się  poniżej - w plikach do pobrania.

 Załączniki:

 Załącznik nr 1 - Wniosek o przyjęcie do klasy sportowej

 Załącznik nr 2 - Potwierdzenie woli podjęcia nauki w klasie sportowej

 Załącznik nr 3 - Zgoda rodziców/prawnych opiekunów na udział dziecka w teście sprawności fizycznej