Statystyki

  • Odwiedziło nas: 127825
  • Do końca roku: 308 dni
  • Do wakacji: 119 dni

Kontakt

Zespół Szkolno Przedszkolny w Lelowie

Szkoła Podstawowa w Lelowie

ul. Szczekocińska 41
42-235 Lelów
tel. +48 34 355 00 81

e-mail: splelow@poczta.onet.pl

 Przedszkole w Lelowie

ul. Szczekocińska 41
42-235 Lelów
tel. +48 34 355 00 81

e-mail: splelow@poczta.onet.pl

Projekt edukacyjny z matematyki pt. „Jak Natura gospodaruje przestrzenią. Na czym polega tajemnica złotej liczby?”

Projekt edukacyjny pt. „Jak Natura gospodaruje przestrzenią. Na czym polega tajemnica złotej liczby? został zaprezentowany na forum szkoły w dniu 21.03.2018 r.

Celami projektu było:

  • Rozbudzenie zainteresowania uczniów matematyką, zwrócenie ich uwagi na wszechobecność matematyki w otaczającym świecie. Poznanie złotej liczby i złotego podziału.
  • Wyjaśnienie dlaczego starożytni Grecy uznali jeden z podziałów odcinka za najdoskonalszy pod względem estetycznym i nazwali złotym albo boskim podziałem.
  • Poszerzenie wiedzy na temat figur geometrycznych, ich własności i związków między bokami, kątami, przekątnymi.
  • Odkrywanie matematycznych zależności u człowieka, w przyrodzie i architekturze.
  • Rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji.
  • Komunikowanie rezultatów swojej pracy: przekazywanie treści w zrozumiały sposób, Formułowanie spójnej i uporządkowanej wypowiedzi.

Zespół projektowy w składzie: Mateusz Ptasik – lider, Dawid Foltyn, Bartosz Urbańczyk, Damian Kapral, Patryk Janik z klasy IIs pod kierunkiem mgr Elżbiety Węgrzyniak przedstawił informacje o życiu Fibonacciego i jego zasługach dla nauki, przekazał wiedzę o złotej liczbie i złotym podziale oraz o zastosowaniu ich w architekturze, sztuce, muzyce i otaczającej przyrodzie.

Prezentacja została umieszczona u dołu strony.